Royalty free licencom imate pravo na korištenje fotografije. Fotografija je Vaša i možete je koristiti sukladno dolje navedenim Uvjetima i odredbama korištenja. Nije vam dozvoljeno da fotografiju djelite drugima (prijateljima, kolegama, pravnim osobama i sl…).

Molimo da prije naručivanja fotografija pročitate u cijelosti Odredbe i uvjete korištenja.
Naručivanjem fotografija na ovoj web stranici izražavate suglasnost s Odredbama i uvjetima korištenja u nastavku. 

Odredbe i uvjeti korištenja

Ove odredbe i uvjeti predstavljaju pravni sporazum između naručitelja i Udruge prijatelja Mediterana ‘LUX MEDITERRANEUM’, registarski broj udruge: 01003134 (u daljnjem tekstu LUX MEDITERRANEUM).

Definicije:

«Royalty-free fotografija» označava fotografiju za koju se plaća jednokratna naknada za licencu i to na osnovi dimenzija fotografije. Nakon kupnje fotografija se može višekratno koristiti u neograničenom vremenu bez dodatnog plaćanja, pod uvjetom da se prilikom korištenja pridržavate odredbi i uvjeta korištenja navedenih u nastavku. Royalty-free fotografija prodaje se na neekskluzivnoj osnovi.

Izraz «odredbe» označava odredbe i uvjete navedene u ovom sporazumu, uključujući odredbe koje sadrži potvrda licence.

“Vlasnik autorskih prava” su LUX MEDITERRANEUM i AUTOR fotografije naznačen ispod svake fotografije.

“Fotografije” su one fotografije koje Vi izaberete i koje su predmetom potvrde licence.

“Licenca za korištenje” je neekskluzivno pravo koje nije moguće dati u podlicencu, a koje LUX MEDITERRANEUM daje Vama, ili Vašem poslodavcu ako naručujete u ime poslodavca, za korištenje izabrane fotografije.

“Potvrda licence” je dio ovog sporazuma kojim dobivate ograničena prava reproduciranja fotografije na koju se ista odnosi.

“Naknada za licencu” označava iznos koji LUX MEDITERRANEUM primi od Vas u vezi licence za korištenje.

“Reproduciranje” označava bilo koji oblik umnožavanja ili objavljivanja fotografije u cijelosti ili njenog dijela, bilo putem tiskanja, projekcije, elektronskih, digitalnih ili mehaničkih sredstava, korištenja u referentne svrhe ili na bilo koji drugi način.

“Suglasnost” označava suglasnost odrasle osobe, suglasnost u vezi imovine ili ustupanje bilo kojih prava trećih osoba koje je potrebno ili poželjno pribaviti u vezi fotografija.

Ugovorne stranke

Ugovorne stranke prema ovom sporazumu ste Vi i LUX MEDITERRANEUM. Ukoliko ulazite u ovaj ugovorni odnos u ime Vašeg poslodavce, dobivena licenca i navedena ograničenja primjenjuju se na Vašeg poslodavca i na Vas kao predstavnika Vašeg poslodavca. Ukoliko prestanete raditi za Vašeg poslodavca, isti može nastaviti s poslovanjem prema ovom sporazumu, a Vaša prava iz istog prestaju.

Vrsta licence: Royalty-free

Izdavanje licence

Kupnjom royalty-free fotografija LUX MEDITERRANEUM Vam daje pravo njihovog korištenja u sljedeće svrhe:

  • kao dekoracija u Vašem prostoru;
  • materijal za osobnu, nekomercijalnu uporabu;

Ograničenja u korištenju fotografija

Nije dozvoljeno korištenje kupljenih royalty-free fotografija u sljedeće svrhe:

  • davanje fotografija u podlicencu, preprodaja ili korištenje na neki drugi način odvojeno od proizvoda ili web stranice;
  • fotografije ne smiju biti dostupne za downloading ili u formatu namijenjenom za trajno pohranjivanje ili ponovnu uporabu;
  • korištenje fotografija kao logotipa ili zaštitnog znaka nekog proizvoda ili tvrtke;
  • korištenje fotografija u diskriminacijske, pornografske ili bilo koje druge nezakonite svrhe;
  • korištenje fotografije osobe u vezi potencijalno kontroverzne teme ukoliko ne uključite izjavu da je ta osoba model i da se koristi samo u ilustrativne svrhe;

Autorska prava

Kupovinom licence vlasnička ili autorska prava LUX MEDITERRANEUM nad fotografijama ne prelaze na Vas. Za svaku kupljenu fotografiju dužni ste osigurati zaštitu autorskih prava.

Neprenosivost licence

Dobivena reprodukcijska prava su neprenosiva. Ona su dana Vama.

Jamstvo i ograničenje odgovornosti

LUX MEDITERRANEUM jamči da digitalna fotografije koju ste kupili nema nedostataka u materijalu ili izradi u roku od 10 dana od isporuke. Jedina naknada u slučaju povrede jamstva je zamjena digitalne fotografije ili refundiranje plaćene naknade za licencu.

LUX MEDITERRANEUM ne daje nikakva druga izravna ili implicitna jamstva, uključujući bez ograničenja bilo koja implicitna jamstva vezana za tržišni potencijal ili prikladnost fotografije za neku određenu svrhu.

LUX MEDITERRANEUM neće ni u kom slučaju snositi odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu, gubitak dobiti ili neku drugu štetu proizašlu iz ove licence ili na neki drugi način.

Umnožavanje i pohranjivanje

Fotografije se ne smiju umnožavati ili elektronski pohranjivati, osim za Vaše interne administrativne svrhe.

Neovlašteno korištenje fotografija

Suglasni ste da ćete nadoknaditi štetu i osloboditi LUX MEDITERRANEUM odgovornosti u slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva, gubitaka ili drugih troškova nastalih neovlaštenim korištenjem fotografija koje Vam je dostavio LUX MEDITERRANEUM, ili u slučaju Vašeg kršenja uvjeta ovih odredbi.

Suglasnost

LUX MEDITERRANEUM ne daje nikakva jamstva u pogledu eventualno potrebnih suglasnosti u vezi fotografije.

LUX MEDITERRANEUM ne daje nikakva jamstva u pogledu korištenja naziva, logotipa, zaštitnih znakova, dizajna ili umjetničkih djela s autorskim pravima, koja mogu biti prikazana na fotografiji.

Sva potrebna prava i dozvole koje mogu biti zatražene za reproduciranje fotografije su osigurana.

Naknada za licencu

Naknada za licencu za reproduciranje fotografije prema potvrdi licence ovisi o veličini fotografije. Budući da su sve naše fotografije sličnih dimenzija, naplaćuju se po istoj cijeni.

U slučaju da fotografiju želite koristiti u druge svrhe osim onih navedenih pod točkom “Izdavanje licence” i opisanih odredbi dužni ste o tome obavijestiti LUX MEDITERRANEUM i dogovoriti korištenje fotografije te platiti dodatnu naknadu za licencu.

Plaćanje

Korištenje fotografija dozvoljeno je nakon što LUX MEDITERRANEUM primi Vašu uplatu za naručene fotografije.

Raskid licence

Licencu za korištenje fotografije nije moguće raskinuti nakon kupnje fotografije osim u slučaju tehničkih nedostataka na fotografiji u kom slučaju o tome morate pismeno obavijestiti LUX MEDITERRANEUM u roku od 10 dana.

LUX MEDITERRANEUM ne refundira plaćenu naknadu za licencu, bez obzira da li je došlo do reproduciranja ili ne, osim u slučaju tehničkog nedostatka na fotografiji.

Stanje fotografija

Molimo Vas da prije slanja fotografije na reproduciranje provjerite fotografiju koju namjeravate koristiti glede eventualnih nedostatka. LUX MEDITERRANEUM ne preuzima odgovornost za bilo kakve gubitke ili štete koje pretrpite Vi ili neka treća stranka proizašle iz navodnog ili stvarnog nedostatka na fotografiji ili iz njenog reproduciranja.

Sudska nadležnost

Za eventualne sporove proizašle u vezi ovog sporazuma nadležno je hrvatsko zakonodavstvo.

Izmjena odredbi

LUX MEDITERRANEUM zadržava pravo izmjene ovih odredbi u bilo koje doba. Ažurirane odredbe stupaju na snagu neposredno nakon objave na ovim web stranicama.